Suvremeni problemi proizvodnje mlijeka u uvjetima brdsko-planinskog područjaReport as inadecuate
Suvremeni problemi proizvodnje mlijeka u uvjetima brdsko-planinskog područja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.10 October 1974. -

Proizvodnju mlijeka u brdsko-planinskom području ograničava niz faktora. To su klima, bogatstvo te kvaliteta i dostupnost pašnjaka, snabdjevanje vodom, uvjeti smještaja stočara i stoke, proizvodne sposobnosti muzara-krava, ovaca i koza, uvjeti mužnje, obrade i prerade mlijeka, stručna sprema i izdržljivost proizvođača te ekonomski efekt proizvodnje.

proizvodnja mlijeka; brdsko-planinska područjaAuthor: Vedran Hrabak - ; Zavod za mljekarstvo, Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb Silvija Miletić - Jasmina Skelin -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents