Sporna pitanja bračne stečevine s osvrtom na bankovne ugovore bračnih drugovaReport as inadecuate
Sporna pitanja bračne stečevine s osvrtom na bankovne ugovore bračnih drugova - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.1 April 2013. -

Cilj rada jest predstavljanje pojedinih problema povezanih s bankovnim ugovorima koje sklapaju osobe koje žive ili su u vrijeme sklapanja ugovora živjele u bračnoj zajednici. Pitanja se odnose na: preciziranje definicije bračne stečevine, analizu pravne naravi plaće i drugih vrsta zarade bračnih drugova u kontekstu bankovnog i ovršnog prava, pravni učinka isticanja obveznopravnih zahtjeva u postupku razvrgnuća bračne stečevine, odgovornost bračnih drugova za novčane tražbine, te pravni položaj bračne stečevine u postupcima ovrhe i osiguranja. Navedena pitanja se razmatraju u kontekstu sklapanja bankvonih ugovora između banke i osobe koja je živjela ili živi u bračnoj zajednici i to: ugovora o otvaranju i vođenju tekućeg računa, te tri vrste ugovora o kreditu – stambeni, nenamjenski i ugovor o kreditu za kupnju motornog vozila.

bračna stečevina; bračni drugovi; bankovni ugovoriAuthor: Branka Rešetar - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku Una Josipović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents