Toksičnost dentalnog amalgama I - Acta stomatologica Croatica, Vol.31 No.3 September 1997.Report as inadecuate
Toksičnost dentalnog amalgama I - Acta stomatologica Croatica, Vol.31 No.3 September 1997. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.31 No.3 September 1997. -

Tijekom svoje 150-godišnje uporabe dentalni je amalgam stalno napadan zbog nekih svojih svojstava, a ponajviše zbog moguće toksičnosti. Toksičnost se uglavnom pripisivala živi koja čini 50% amalgamske slitine. U ovome radu opisana je kratka povijest toksičnosti dentalnog amalgama, navedeni su osnovni sastojci amalgama, njihova pojedinačna toksičnost i moguća toksičnost amalgamske slitine. Opisani su i mogući načini otpuštanja pojedinih sastojaka dentalnog amalgama u obliku živinih para, čestica amalgama i korozijskih proizvoda uslijed djelovanja korozije, mehaničkih sila i njihova zajedničkog učinka na amalgamski ispun. Navedeni su i mogući načini prodora tih otpuštenih sastojaka u organizam nositelja amalgamskog ispuna.

dentalni amalgam; toksičnost; korozijaAuthor: Nada Galić - ; Zavod za bolesti zubi, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Katica Prskalo - ; Zavod

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents