Uporaba eksperimentalnih životinja u ispitivanju dentalnih implantataReport as inadecuate
Uporaba eksperimentalnih životinja u ispitivanju dentalnih implantata - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.31 No.3 September 1997. -

Ispitivanje na životinjama uobičajena je metoda provjere teoretskih

načela medicinske prakse. Gotovo da nema vrste i podvrste životinjskoga svijeta na kojoj se nije obavljalo koje znanstveno istraživanje. U stomatološkim istraživanjima najčešće se upotrebljavaju laboratorijski štakori, psi, čimpanze ili svinje. Svaki novi dentalni implantološki sustav prije komercijalizacije treba strogo znanstveno i klinički provjeriti. Pokusi na životinjama nezaobilazan su dio temeljnih istraživanja, i tb: testiranja toksičnosti dentalnog implantata, istraživanja njegove biokompatibilnosti, te procjene uspješnosti oblika dizajna. Znanstvena istraživanja dentalnih implantata počinju pedesetih godina ovoga stoljeća, a znanstvene metode istraživanja svakim su danom sve sofisticiranije, kriteriji za kliničku evaluaciju sve stroži. Ü radu je opisano temeljno istraživanje novoga implantološkog sustava DPI provedenog na pasmini beagle. Cijelo istraživanje na psu kao eksperimentalnome modelu provedeno je na Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobivenim rezultatima istraživanja je potvrdilo da je DPI sustav dobar i dalje upotrebljiv, da je osebujna dizajna, biokompatibilan i oseointegrirajući. Pas beagle pokazao se dobrim eksperimentalnim modelom za ispitivanje dentalnih implantata.

dentalni implantat; eksperimentalni model; pas pasmine beagleAuthor: Tihomir Švajhler - ; Privatna stomatološka ordinacija, Zagreb, Hrvatska Irina Filipović-Zore - ; Zavod za oralnu kirurgiju Sto

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents