PISMA BALDA BOGIŠIĆA I FRANE BULIĆA KARELU KALDECUReport as inadecuate
PISMA BALDA BOGIŠIĆA I FRANE BULIĆA KARELU KALDECU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.8-1 No.8. March 2013. -

Češki pravni povjesničar Karel Kadlec i Hrvat Baldo Bogišić bili su dobri

stari prijatelji i mnogo su se dopisivali nastavljajući time tradiciju hrvatsko-čeških kulturnih i znanstvenih veza. Njihovo prijateljstvo bilo je tipično prijateljstvo dvaju znanstvenika iz druge polovice i kraja XIX. st. kad su se otvarale knjižnice, kad je poštanska služba postala bolja, tako i promet pa su znanstvenici češće putovali. Baldo Bogišić je putovao i boravio u inozemstvu više od ijednog drugog hrvatskog

znanstvenika. On je napisao na tisuće pisama, Kadlecu i drugima. S Kadlecom je izmjenjivao publikacije, znanstvene spoznaje. Sve je bilo motivirano slavenskom uzajamnošću, pojmom koji je stvorio Jan Kollar, koji je čak i došao u Zagreb.

Baldo Bogišić; Frane Bulić; Karel Kadlec; pismaAuthor: Ivan Pederin - Irina Vorobjova -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents