Digitalna obradba rukopisnoga rječnika Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico, e latino Ivana Tanzlinghera Zanottija 1651.—1732.Report as inadecuate
Digitalna obradba rukopisnoga rječnika Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico, e latino Ivana Tanzlinghera Zanottija 1651.—1732. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.58 January 2013. -

U radu se govori o digitalnoj inačici rukopisnoga rječnika zadarskoga kanonika Ivana Tanzlinghera Zanottija iz 1699. godine, koji se čuva u Biblioteci Odsjeka za slavistiku, Odjela za jezike i književnosti anglo-germanske i slavenske padovanskoga sveučilišta. Rječnik je digitaliziran u sklopu projekta »Digitalizzazione e messa on line del Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico e latino di Tanzlingher« u sklopu širega projekta INTERREG III A Transfrontaliero Adriatico http:-interadria.storia.unipd.it-index.htm u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Opisuju se etape rada: pripremni radovi koji obuhvaćaju digitalizaciju fotografija teksta, odabir programa za upis te određivanje protokola za upis, uređivanje upisanoga-digitaliziranoga teksta i načini rješavanja brojnih pitanja koja su se pojavljivala ponajviše kod upisa hrvatske komponente rječnika. Predstavlja se i internetska inačica rječnika i brojne mogućnosti pretraživanja http:-tanzlingher.signum.sns.it-.

Tanzlingher Zanotti; rukopisni rječnik; digitalizacija; mrežno izdanje rječnika; transkripcijaAuthor: Rosanna Benacchio - ; Universtità di Padova Han Steenwijk - ; Universtità di Padova Željko Jozić - orcid.org-0000-0002-4101-2

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents