Problemi obilježavanja elemenata iz stranih jezika u okviru standarda TEIReport as inadecuate
Problemi obilježavanja elemenata iz stranih jezika u okviru standarda TEI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.58 January 2013. -

U radu su identificirani osnovni problemi te je dan širok i primjenjiv teorijski i praktični okvir za prepoznavanje i obilježavanje elemenata iz stranih jezika u Hrvatskome jezičnom korpusu. Posebna pozornost pridana je mogućnostima primjene oznake i globalnoga atributa XML:lang u okviru standarda TEI »Text Encoding Initiative«. Takvo obilježavanje korpusa može pomoći pri izradbi rječnika, preciznije — jednojezičnoga rječnika, a može poslužiti i za mnoga druga, u prvome redu leksička istraživanja.

korpus; Hrvatski jezični korpus; elementi iz stranih jezika; standard TEI; obilježavanjeAuthor: Vuk-Tadija Barbarić - orcid.org-0000-0003-1001-437X ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Antun Halonja - ; Institut za h

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents