Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonuReport as inadecuate
Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Lawyer, Vol.45 No.90 March 2012. -

Vinodolski zakon najstariji je pravni spomenik pisan na hrvatskom jeziku. Namjera je ovog rada ukazati na posebnosti kaznenog postupka po Vinodolskom zakonu, koji se po svojim načelima i odredbama u mnogočemu razlikuje od, vremenski sličnih, dokumenata na tlu Hrvatske. Autorica daje uvid u načela i osnovne napomene o tijeku kaznenog postupka i figurama u njemu, a posebno se osvrće na pokretanje kaznenog postupka, subjekte, dokazna sredstva i donošenje presude. Središnja misao je da je postupak u

Vinodolu uvelike napredniji od svojih suvremenika, iako ne slijedi inerciju ranog srednjeg vijeka, jer njegove odredbe štite temeljna prava okrivljenika i ženi daju značajno mjesto u pravnom životu. Kao središnja vrijednost Zakona javlja se nepoznavanje torture u dokaznom postupku.

Vinodolski zakon; kazneno procesno pravo; sudionici kaznenog postupka; optužba; dokazna sredstvaAuthor: Glorija Zoričić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents