Koncept kolektivne sigurnosti i mirovne operacije Ujedinjenih narodaReport as inadecuate
Koncept kolektivne sigurnosti i mirovne operacije Ujedinjenih naroda - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Lawyer, Vol.45 No.90 March 2012. -

Težište ovog rada je na sustavnom prikazu koncepta kolektivne sigurnosti, kao Poveljom Ujedinjenih naroda zamišljenim načinom rješavanja sukoba, i razlozima neuspjeha tog koncepta. Zatim slijedi analiza razvoja i nastanka mirovnih operacija s ciljem prikaza današnje realnosti koja je u bitnome drugačija od slova Povelje Ujedinjenih naroda. Na kraju se kao rezultat analize koncepta kolektivne sigurnosti, kao zamišljenog sustava, i mirovnih operacija, kao postojećeg načina ostvarenja težnje za mirom, želi doći do odgovora na pitanja da li je situacija u kojoj se odredbe Povelje ne primjenjuju u daljnjoj budućnosti i dalje održiva.

Ujedinjeni narodi; Vijeće sigurnosti; Povelja Ujedinjenih naroda; koncept kolektivne sigurnosti; mirovne operacijeAuthor: Andrea Lončar -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents