Lička basa - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.8 August 1974.Report as inadecuate
Lička basa - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.8 August 1974. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.8 August 1974. -

Po svojoj konzistenciji, izgledu i okusu lička basa svrstava se u grupu svježih mekih sireva. U raznim područjima Like basa se priprema prema različitim receptima od miješanog mlijeka - ovčjeg i kravljeg - ili od kravljeg punog ili djelomično obranog mlijeka. Odabrali smo okolinu Vrhovina i Otočca za praćenje autohtone tehnologije i neke karakteristike base. Na tom području basa se priprema iz djelomično obranog mlijeka.

sir; lička basaAuthor: Ljerka Kršev - ; -Dukat-, Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents