Komparativni uzgoj nekih sojeva laktobacila na različitim hranjivim podlogamaReport as inadecuate
Komparativni uzgoj nekih sojeva laktobacila na različitim hranjivim podlogama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.8 August 1974. -

O vrstama hranjivih podloga pogodnih za rast, izolaciju, identifikaciju, brojanje i održavanje laktobacila su do danas pisali mnogi autori, kao što su Mitchell, Rogosa, Sharpe, Kulp i White, Davis, i Wiseman. Svi oni su na osnovu svog eksperimentalnog rada su uzgojem laktobacila na određenim hranjivim podlogama dolazili do određenih iskustava i rezultata, koji su ih navodili da tu podlogu opišu, preporuče i da se njome služe. Tako smo i saznali za MRS agar. Par ada j zov agar, sirutkin agar, LRS™, L agar i za još mnoge druge hranjive podloge, čiji su osnovni sastojci bili sok od mrkve, narandže ili jetre. U tom dosta širokom izboru mi smo odabrali nekoliko hranjivih podloga najprihvatljivijih za pripremu i naše laboratorijske mogućnosti. Komparativnim uzgojem naših odabranih sojeva laktobacila na tim hranjivim podlogama mi smo došli do određenih iskustava i rezultata o kojima će biti govora u daljnjem izlaganju. Svrha takvog našeg rada bila je od tih nekoliko hranjivih podloga odabrati onu, koja bi u našim laboratorijskim uvjetima najviše odgovarala za praćenje rasta i broja laktobacila. Taj broj laktobacila bi nam poslužio kao kvantitativni pokazatelj aktivnosti određenog soja laktobacila u proizvodnim uvjetima.

laktobacili; hranjive podloge; komparativni uzgojAuthor: Zdenka Koritnik - ; -Dukat-, Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents