Međusobni korelacijski odnosi komponenata mlijeka kod domaćih šarenih kravaReport as inadecuate
Međusobni korelacijski odnosi komponenata mlijeka kod domaćih šarenih krava - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.6 June 1974. -

Kvaliteta mlijeka najviše zavisi od količine proteina i masti koje se nalaze u njemu. Ove dvije komponente dalje utiču na suhu tvar i specifičnu težinu mlijeka. Laktoza kao energetska vrijednost ima daleko manji značaj u ishrani, a kod prerade mlijeka u sireve predstavlja čist tehnološki balast. Ranije tržište više je pokazivala ekonomski interes za mliječnu mast, pa su prerađivači nametnuli proizvođačima mlijeka i njegov otkup po procentu masti. Istina, postotak masti je pokazivao najbolju sigurnost da mlijeko nije patvoreno tj. da nije sipana voda odnosno obrana mast. Ova dva momenta su dalje uticala na dugogodišnji selekcijski rad u govedarstvu na povećanju masti u mlijeku, paralelno sa povećanjem i količina mlijeka. Selekcija nije poklanjala pažnju i sadržaju proteina u mlijeku, tako da oni stagniraju.

domaće krave; mlijeko; komponente; korelacijski odnosiAuthor: Božidar Maslovarić - ; Institut za stočarstvo, Novi Sad

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents