FILOZOFSKA RAZMATRANJA UZ IZVORE O ZACECIMA HRVATSKE DRZAVEReport as inadecuate
FILOZOFSKA RAZMATRANJA UZ IZVORE O ZACECIMA HRVATSKE DRZAVE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.16 April 1987. -

U ovom se članku promatra terminologija najstarijih vrela što sadrže podatke o počecima hrvatske države. Ona se tumači u s-klopu nazivlja što se u franačkom pisanju upotrebljava za rodovske vladaV!ine, osobito one slavenske na jugoistoku, što su se nalazile u zavisnom položaju prema carstvu. Pokaruje se da se terminologija najranijih vijesti o hrvatskoj državi ,potpuno uklapa u taj okvir i tek u njem se može potpuno razumjeti. U vezi s time prepoznaju se i vijesti Konstantina Porf.irogeneta o doseljavanju Hrvata kao origo gentis kojom se hrvatska rodovska vladavina predstavljala svijetu koji je nastavljao tradicijJU Rimskoga Car.stva i njegovih provincrja i legitimirala se u njemu.Author: Radoslav Katičić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents