PRILOG VALORIZACIJI HUMSKO-DUKLJANSKOG KULTURNOG PODRUCJA U PRVIM FAZAMA NJEGOVA RAZVITKA DO 12. ST.Report as inadecuate
PRILOG VALORIZACIJI HUMSKO-DUKLJANSKOG KULTURNOG PODRUCJA U PRVIM FAZAMA NJEGOVA RAZVITKA DO 12. ST. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.16 April 1987. -

Autor u tekstu nastoji pokazati da se na humsko·dtilljanskom prostoru oblikovala kulturu s takvim specifičnostima koje nam dopuštaju da govorimo o zaSelbnom kulturnom krugu. Specifičnosti i visoke vrijednosne razine odražavale su se u književnosti, liikovnoj umjetnosti i arhitekturi. Autor zatim daje neke napomene o nosiooima kulturnog razvitka. Pitanje smatra važnim zbog utj eoaj a na proučavanje srednjovjekovnih etnogeneza -

l kojima je kultura imala vrlo važnu ulogu.Author: Neven Budak - ; HR - Zagreb, Filozofski fakultet

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents