Nalaz Penicillium camemberti Thom u edamskom siru i njegova toksičnostReport as inadecuate
Nalaz Penicillium camemberti Thom u edamskom siru i njegova toksičnost - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.35 No.1 January 1985. -

U ovom radu ispitana je zastupljenost Penicillium camemberti kao kontaminenta u edamskom siru tokom zrenja i skladištenja, kao i u uzorcima sira uzetim iz prodajne mreže. U nastavku rada, u ogledima izvedenim na embrionima pilića, ispitana je toksičnost odabranih sojeva P. camemberti.

sir; edamac; Penicillium camemberti Thom; toksičnostAuthor: Marija Škrinjar - ; Tehnološki fakultet, Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents