ECCLESIAE SANCTORUM JOHANNIS ET VICTORIS TILAGI«Report as inadecuate
ECCLESIAE SANCTORUM JOHANNIS ET VICTORIS TILAGI« - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.16 April 1987. -

Autor objavljuje rezultate arheoloških istraživanja na crkvama sv. Vi~tora i Ivana, koje su u ranom srednjem v,ijeku sagrađene na južnom dijelu Dugog otoka, tada nazivanom Tilagus. Crkve se spominju II nekoli-ko srednjovjekoWlih dokumenata irz arhiva samostana sv. Krševana Grisogonus u Zadru, kome su pripadale. Arheološkim istraživanjima provedenim 1956. i 1957. godine ustanovilo se da je crkva sv. Viktora bi· la kvadratnog tlocrta vrlo malih dimenzija s predvorjem i vjerojatno pokrIvena kupolom kao i crkva istih dimenzija posvećena sv. Pelegrinu u Savr.! na istom otoku. CX:kva sv. Ivana je znatno veća, longitudinalnog oblika s apsidom i s tri slijepa luka uz bočne zidove. Od jedne i druge crkve pronađeno je nekoliko ulomaka -karakteristične ranosrednjovjekovne arhitektonske dekoracije.Author: Ivo Petricioli - ; HR - ZADAR

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents