Proizvodno-gospodarski čimbenici proizvodnje i otkupa mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima HrvatskeReport as inadecuate
Proizvodno-gospodarski čimbenici proizvodnje i otkupa mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Hrvatske - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.44 No.4 November 1994. -

U radu je izučavano kretanje proizvodnje mlijeka pomoću varijabli koje su utjecale I koje su mogle utjecati na kretanje proizvodnje mlijeka na obiteljskim gospodarstvima u Hrvatskoj u razdoblju 1971.-1990. godine. Primijenjen je multipilkativni model višestruke regresije, a konkretna analiza temelji se na logaritamskom obliku Cobb-Dauglas funkcije. Ustanovljeno je da povećanje potrošnje za 1%, ceteris paribus, dovodi do povećanja proizvodnje mlijeka za 1,0544%, da povećanje broja krava dojilja pod gojidbeno selekcijskom kontrolom za 1%, ceteris paribus, dovodi do povećanja proizvodnje mlijeka za 0,1222% I da povećanje proizvodnje krme za 1%, ceteris paribus, dovodi do povećanja proizvodnje mlijeka za 0,4332%. Utjecaj ostalih testiranih varijabli na kretanje proizvodnje mlijeka nije bio statistički značajan.

mlijeko; proizvodnja; obiteljska gospodarstva; Hrvatska; empirijska analizaAuthor: Branko Rezo - ; Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents