Bog i besmrtnost – drugo i treće najvažnije pitanjeReport as inadecuate
Bog i besmrtnost – drugo i treće najvažnije pitanje - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.47 No.4 January 2013. -

Autor u ovom članku sagledava pitanje o Bogu i pitanje o

čovjekovoj besmrtnosti kao čovjekovo drugo i treće najvažnije pitanje.

Pitanje o čovjekovoj sreći smatra prvim i najvažnijim. Prema njegovu

shvaćanju sva tri pitanja međusobno se prožimlju, ne isključujući

se. Bez vjere u objavljenog Boga i vjerovanja u vlastitu besmrtnost

čovjek neće moći doživjeti najdublju i najpotpuniju sreću. Stoga se

ovo izlaganje isključivo tiče eshatološkog vremena i budućnosti.

Posljedica činjenice, međutim, da čovjek postmoderne ne pridaje

važnost navedenim pitanjima, jest da je on nesretno umjesto sretno

biće. Osvrtom na Westergaardove karikature autor jasno pokazuje

koliko su ova tri navedena pitanja, uz pitanje o Muhamedu, danas

iznimno važna za islamskog čovjeka.

Bog; besmrtnostAuthor: Marko P. Djurić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents