NOK i vjeronauk: religiozna kompetencija u školskom vjeronaukuReport as inadecuate
NOK i vjeronauk: religiozna kompetencija u školskom vjeronauku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.47 No.4 January 2013. -

U skladu s obrazovnim promjenama u svijetu, i hrvatski

Nacionalni okvirni kurikulum donosi značajnu promjenu obrazovne

paradigme: prelazak na kompetencijski sustav, učenička postignuća

i ishode učenja. Ekonomski i gospodarstveno uvjetovana promjena

obrazovne paradigme duboko mijenja sadržaje, načine i svrhu

učenja i poučavanja u školi. Tragom tih promjena autor u članku

analizira dimenzije religioznog učenja i ističe specifični sadržaj

religiozne kompetencije u školskom vjeronauku. Metoda je

prikazivačka i analitička. Rad se sastoji od tri poglavlja. U prvom

se skicira religiozno obrazovanje i nove smjernice obrazovanja kao

obrazovni standardi i kompetencije. U tom okviru autor odgovara

na pitanje: što je religiozno obrazovanje? Vjeronauk cilja izgradnji

kompleksne religiozne orijentacije koja pretpostavlja posjedovanje

strukturiranog religioznog znanja i sposobnost individualnog

pounutarnjenja religiozne tradicije. Religiozno znanje u semantičkoj,

sintaktičkoj i pragmatičkoj dimenziji sadržaj je drugog poglavlja.

Treće poglavlje raščlanjuje dimenzije religiozne kompetencije u

školskom vjeronauku: obrazovno znanje u sveobuhvatnom smislu

- znanje kao orijentacijska veličina za osobno tumačenje svijeta i

kao motivacija za doživotno sučeljavanje s religioznim sadržajima;

sposobnost izražavanja vlastitih religioznih sposobnosti i nadarenosti;

sposobnost aktiviranja u religioznoj zajednici; izgradnju religiozne komunikacijske sposobnosti te religiozno motivirano

oblikovanje života. Na kraju se skiciraju smjernice za razvoj religiozne

kompetencije u školskom vjeronauku.

obrazovni standardi; kompetencije; religiozno obrazovanje; vjeronauk; religiozna kompetencijaAuthor: Jadranka Garmaz - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents