KARAKTERISTIČNA PONAŠANJA MALODOBNIH POČINITELJA RAZBOJNIŠTVAReport as inadecuate
KARAKTERISTIČNA PONAŠANJA MALODOBNIH POČINITELJA RAZBOJNIŠTVA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Criminology & Social Integration, Vol.7 No.2 December 1999. - Keywords malodobnici; delinkventi; razbojništvo; ponašanjaAuthor: Ljiljana Mikšaj-Todorović - ; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Mirta Kuharić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents