Međunarodni standardi za ocjenjivanje mliječnih proizvodaReport as inadecuate
Međunarodni standardi za ocjenjivanje mliječnih proizvoda - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.49 No.1 February 1999. -

Senzorsko ocjenjivanje prehrambenih proizvoda vrlo je važan čimbenik u provjeravanju i podizanju njihove kakvoće, a time i unapređenju prodaje. S obzirom na veliku ponudu sve je više prisutna činjenica, da je lakše proizvesti nego prodati, a može se za odgovarajuću cijenu prodati samo kvalitetan proizvod. To vrijedi u punoj mjeri i za mliječne proizvode. Teškoća je u tome što se kod mliječnih proizvoda senzorske analize i ocjenjivanja izvode vrlo raznoliko, kako zbog kvalifikacije ocjenjivača tako i zbog metodike izraza pa i deklaracije proizvoda. Time je u suštini onemogućeno bilo kakvo uspoređivanje kakvoće istoimenih proizvoda, jer su kriteriji često posve različiti. To se događa kod ocjenjivanja unutar pojedinih zemalja i u međunarodnim mjerilima što dovodi do poteškoća zbog sve slobodnijeg protoka roba, među kojima svakako i mliječnih proizvoda.

mliječni proizvodi; ocjenjivanje; međunarodni standardiAuthor: France Kervina - Vanja Habjan Penca - Bogdan Perko - ; Institut za mlekarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljub

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents