Molitva - osluškivanje logosa - Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.3 September 2005.Report as inadecuate




Molitva - osluškivanje logosa - Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.3 September 2005. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.3 September 2005. -

Ovaj članak želi istražiti poimanje molitve u teologiji Hansa

Ursa von Balthasara. Najprije se promatra trojstveni aspekt molitve

sva je njegova teologija zacrtana trinitarno i oznake po kojima

se kršćanska molitva razlikuju od svake druge. Potom se

donosi njegovo promišljanje preduvjeta autentične molitve. Ovaj

prikaz završavamo opisom bitnih označnica konkretnih formi molitve

– meditacije i kontemplacije. U svemu tome autor se više

vodi pastoralno-praktičnim, negoli čisto teoretskim i apstraktnim

motivom promišljanja molitve.

Razmišljanje je pokazalo je da je molitva posljedica temeljne

datosti kršćanske objave: Bog je progovorio u svojoj Riječi-Logosu,

oslovio nas, te tako i nama otvorio prostor davanja odgovora u

molitvi. Ona je stoga ponajprije Božji čin – utemeljen u samom

Trojstvu – a tek potom čovjekov čin. Čovjek mu ispravno prilazi

stavom onih koje Isus proglašava «blaženima»: otvorenošću i

djetinjom jednostavnošću. Molitva je uvijek i nužno upućena na

djelovanje. Bog se zauzeo za svijet, nastavlja to činiti preko nas.

Kontemplacija i akcija se ne isključuju, nego prožimaju i nadopunjuju.

molitva; Trojstvo; Riječ - Logos; objava; akcija; kontemplacija; tehnike molitve; otvorenost



Author: Ivan Ivanda -

Source: http://hrcak.srce.hr/



DOWNLOAD PDF




Related documents