PRAVO OKRIVLJENIKA NA BRANITELJA I NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆReport as inadecuate
PRAVO OKRIVLJENIKA NA BRANITELJA I NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.17 No.1 July 2010. -

Među tzv. minimalnim pravima obrane, jedno od najvažnijih jest

svakako pravo okrivljenika da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava platiti branitelja, pravo na besplatnog branitelja, pod uvjetom propisanim zakonom, sadržano u čl. 29. st. 2. al. 4. Ustava i čl. 6

st. 3c Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U radu se analiziraju aspekti tog prava, pravo na branitelja te pravo na besplatnu pravnu pomoć, kad to nalažu interesi pravde. U okviru prava na branitelja razmatraju se ograničenja prava okrivljenika na branitelja po vlastitom izboru, te ograničenja prava okrivljenika kojem je oduzeta sloboda na komunikaciju s braniteljem bez nadzora i ograničenja u praksi Europskog suda za ljudska prava te u hrvatskom kaznenom procesnom pravu. U pogledu prava okrivljenika

na besplatnu pravnu pomoć iznosi se kratak pregled prakse ESLJP po

tom pitanju, mogućih osnova dodjele besplatne pravne pomoći u hrvatskom pravu, pitanje izbora postavljenog branitelja te problem kvalitete besplatne pravne pomoći u kaznenim postupcima. U posebnom dijelu se navode pravni izvori Europske unije koji se odnose na pravo okrivljenika na obranu i branitelja, izvori čija važnost nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora postaje sve veća za države članice.Author: Matko Pajčić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents