SUDSKA KONTROLA DRŽAVNOODVJETNIČKOG KAZNENOG PROGONA I ISTRAGE: POREDBENOPRAVNI I USTAVNI ASPEKTReport as inadecuate
SUDSKA KONTROLA DRŽAVNOODVJETNIČKOG KAZNENOG PROGONA I ISTRAGE: POREDBENOPRAVNI I USTAVNI ASPEKT - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.17 No.1 July 2010. -

U radu se razmatra ustavnost opsega i sadržaja sudske kontrole prethodnog postupka prema ZKP-08. Osim relevantnih kaznenoprocesnih odredbi o sudskoj kontroli, analizira se praksa Europskog suda za ljudska prava, poredbenopravna rješenja u Njemačkoj i Austriji, ustavni položaj i procesna disciplina državnog odvjetništva, uspoređuje se svrha i sadržaj prethodnog postupka prema ZKP-97 i ZKP-08 te određuje sadržaj hrvatske ustavne garancije sudske zaštite u prethodnom kaznenom postupku. Zaključno se utvrđuje da je ZKP-08 uveo personalna, substantivna i procesna ograničenja sudske kontrole prethodnog postupka i time isključio pravo na sudsku zaštitu od nezakonitog i nerazmjernog državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage.Author: Zlata Đurđević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents