Rezultati rekognosciranja arheoloških terena oko Našica 2010. godineReport as inadecuate
Rezultati rekognosciranja arheoloških terena oko Našica 2010. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.VII No.1 October 2011. -

Stručnjaci Instituta za arheologiju iz Zagreba i Zavičajnog muzeja Našice u 2010. godini nastavili su sustavno rekognosciranje našičkog područja. Istraživanje je provedeno u jugozapadnom dijelu katastarske općine Podgorač. U tjedan dana evidentirano je ukupno devetnaest nalazišta iz razdoblja prapovijesti, srednjeg vijeka, i novog vijeka uključujući i ona s turskim nalazima. Najviše je prapovijesnih i srednjovjekovnih nalazišta dok i novovjekovna zastupljena u malom broju. Većina ih je poznata od ranije, a ovom su prilikom otkrivena i tri nova nalazišta.

Našice; rekognosciranje; Podgorač; prapovijest; srednji vijek; tursko doba; novi vijekAuthor: Zorko Marković - orcid.org-0000-0002-2342-0767 ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Jasna Jurković - orcid.org-0000-0001

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents