Crikvenica – Ad turres, prošlogodišnje otkriće još jedne rimske keramičarske peći na lokalitetu „IgrališteReport as inadecuate
Crikvenica – Ad turres, prošlogodišnje otkriće još jedne rimske keramičarske peći na lokalitetu „Igralište - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.VII No.1 October 2011. -

Zahvaljujući dosadašnjim sustavnim arheološkim istraživanjima na lokalitetu „Igralište- u Crikvenici, u proteklim smo godinama odredili prostorni razmještaj mnogih radioničkih objekata rimskog keramičarskog kompleksa. Prema tim spoznajama zaključujemo da se unutar zone sadašnjih arheoloških iskopavanja na prostoru od 1880 m2 nalazi tek dio radioničkog proizvodnog sadržaja koji uključuju keramičarske peći, objekt za primarnu obradu gline, radne prostorije, otpadnu jamu, drenažne sustave. Preostali radionički objekti, zajedno sa skladištima i lukom, protežu se južnije od prostora naših istraživanja, na položaju današnjeg nogometnog igrališta. U prošlogodišnjim iskopavanjima unutar sjeverne radioničke zone, otkrivena je još jedna keramičarska peć standardnog tipa Cuomo di Caprio IIb. Također su unutar istog sjevernog radioničkog prostora istraživane faze namjene „sjeverne prostorije- unutar koje prevladavaju nalazi keramike tankih stijenki.

Crikvenica; rimska keramičarska radionica; keramičarska peć; keramika tankih stijenkiAuthor: Goranka Lipovac Vrkljan - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents