GOSPODARSKI KRIMINALITET - KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJAReport as inadecuate
GOSPODARSKI KRIMINALITET - KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.2 November 2007. -

Autorica uvodno ističe problem defi niranja gospodarskog kriminaliteta koji je prepoznat kao izniman društveni problem. Kao posljedica nejasnog defi niranja pojma, javljaju se i mnogobrojni drugi problemi, poput teoretskih nedorečenosti i percepcije gospodarskog kriminaliteta kao kriminaliteta viših društvenih slojeva koji bi, po nekim autorima, trebao imati i drugačiju etiologiju. Daje se pregled kriminoloških spoznaja i nedoumica o gospodarskom kriminalitetu te prikazuju rezultati analize domaće stručne periodike. Slijedi analiza otkrivenog kriminaliteta, i to broja prijavljenih kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta prema statistici MUP-a RH te analiza podataka Državnog zavoda za statistiku za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja te protiv službene dužnosti. Autorica zaključno ističe nužnost proved be interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja koja bi bila značajan doprinos rasvjetljavanju etiologije, fenomenologije i sankcioniranja gospodarskog kriminaliteta.Author: Irma Kovčo Vukadin -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents