Novosti u materijalnopravnim odredbama Prijedloga novog zakona o prekršajimaReport as inadecuate
Novosti u materijalnopravnim odredbama Prijedloga novog zakona o prekršajima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.2 November 2005. -

U tekstu koji slijedi prikazuje se novosti u općem materijalnopravnom

dijelu Prijedloga zakona o prekršajima, usporednom metodom, pri

čemu se pojedine odredbe, koje predstavljaju nova rješenja nametnuta problemima u praksi, komentiraju sa stajališta praktičara. Pritom se polazi od postavke da je važećim Zakonom o prekršajima, koji je stupio na snagu 1. listopada 2002. Narodne novine RH broj 88-02, 122-02, 187-03 - Uredba Vlade, 105-04, 127-04 - ispravak, a temelji se na Kaznenom zakonu, utrt put novom zakonu o prekršajima s određenim nužnim bitnim promjenama te cjelovitim i konzistentnim uređenjem materijalnopravnih odredbi prekršajnog prava koje se primjenjuju kao opće odredbe uz posebni dio prekršajnog prava, sadržan u iznimno velikom broju propisa koji propisuju prekršaje.Author: Karmen Novak Hrgović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents