Statistički prikaz izbora vrste i mjere kazne u Republici Hrvatskoj 1979.-1983., 1993.-1997., 1998.-2003.Report as inadecuate
Statistički prikaz izbora vrste i mjere kazne u Republici Hrvatskoj 1979.-1983., 1993.-1997., 1998.-2003. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. -

Prikaz sudske politike kažnjavanja u Republici Hrvatskoj temelji se

na statističkim podacima Državnog zavoda za statistiku. Predmet analize je dvadesetipetogodišnje razdoblje koje se promatra kroz tri cjeline 1. od 1979. do 1983. godine, 2. od 1993. do 1997. godine te 3. od 1998. do 2003. godine. Analiza obuhvaća statističke podatke o ukupnom broju izrečenih kazni zatvora, novčanih kazni, uvjetno i bezuvjetno osuđenim osobama te o izboru vrste i mjere kazne za kazneno djelo ubojstva i kazneno djelo krađe. Na temelju navedenih podataka, a uz uvažavanje značajnih i kompleksnih društvenih, političkih, gospodarskih, zakonodavnih i dr. promjena, autor zaključuje da nema bitnih razlika u sudskoj politici kažnjavanja u promatranom razdoblju.Author: Ira Bedrač -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents