Propisane kazne u Kaznenom zakonu i njihov izbor u sudskoj praksi u Republici HrvatskojReport as inadecuate
Propisane kazne u Kaznenom zakonu i njihov izbor u sudskoj praksi u Republici Hrvatskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. -

U radu je prikazan odnos propisanih i izrečenih kazni u presudama

županijskih sudova Republike Hrvatske, o kojima je u povodu žalbi

odlučivao Vrhovni sud Republike Hrvatske od 1998. do 2001. godine.

Naime, 100 obrađenih presuda prikazanih u tablici daje podatke o osuđenim osobama po kaznenim djelima, spolu, dobi, obiteljskom stanju, zanimanju i stručnoj spremi, prijašnjoj osuđivanosti, vremenu počinjenja djela te o izrečenim kaznama s datumom donošenja prvostupanjske i drugostupanjske presude. U istraživanju je glavna pozornost usmjerena na dio koji se odnosi na propisivanje kazni za kaznena djela u odgovarajućem zakonu i na izricanje kazni na temelju tog zakona odnosno na problem kažnjavanja o kojem se u literaturi najčešće raspravlja kao o -odnosu zakonske i sudske politike kažnjavanja.-

Statistički podaci o sudskom izboru kazne nedvojbeno upućuju na

zaključak da se taj izbor može smatrati odlučivanjem u kojem pretežni utjecaj ima ne toliko propisana kazna za počinjeno djelo, koliko individualizacija kazne u konkretnom slučaju prema konkretnom počinitelju i kojim bi se trebala ostvariti svrha kažnjavanja upravo u tom slučaju. U izboru kazne na temelju objektivnih, objektivno-subjektivnih olakotnih i otegotnih okolnosti, okvirno propisana kazna u zakonu u svakom se konkretnom slučaju oblikuje kao kazna koja je primjerena i kojom se postiže svrha kažnjavanja.

Pored statističkih podataka izraženih u tablici za ilustraciju zaključaka

od cjelovitog istraživanja i detaljne analize izdvojeno je nekoliko primjera u kojim su razmotrene i opisane neke okolnosti zbog kojih je sud izrekao upravo izabrane kazne bilo unutar propisanog okvira, bilo ublažavanjem.Author: Gordana Mršić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents