Pomilovanje - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004.Report as inadecuate
Pomilovanje - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. -

U ovom radu sadržani su tablični pregledi onih pojedinačnih slučajeva

tijekom četiriju promatranih godina u kojima je primijenjen akt milosti kao predsjednička prerogativa. Analizirani su predmeti pomilovanja prema vrstama kaznenih djela i oblicima pomilovanja u svakom od promatranih slučajeva pomilovanja sukladno prije važećem Zakonu o pomilovanju iz 1993. godine. Pregledom podataka koji su prikazani obuhvaćenim istraživanjem moguće je sagledati da li se i u kojoj mjeri, s obzirom na ukupan broj osoba koje su bile pomilovane po pojedinim vrstama kaznenih djela i danom obliku pomilovanja, primjenom akta milosti u kaznenom pravosuđu iznimno korigira odnosno ublažava sudska kaznena politika.Author: Dubravko Palijaš - Ljubica Komlen -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents