UTVRĐIVANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM U HRVATSKOM PRAVU I SUDSKOJ PRAKSIReport as inadecuate
UTVRĐIVANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM U HRVATSKOM PRAVU I SUDSKOJ PRAKSI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Nakon uvodnog poredbenopravnog osvrta na uređenje pravne prirode

instituta oduzimanja imovinske koristi te određenja sadržaja imovinske

koristi stečene kaznenim djelom in abstracto, rad je posvećen problematici

utvrđivanja imovinske koristi u hrvatskom kaznenom pravu i sudskoj

praksi, s naglaskom na primjeni -neto načela-. Pored pregleda dosadašnje

sudske prakse, rad sadržava i rezultate istraživanja provedenog na

Županijskom sudu u Zagrebu, koje je obuhvatilo četrdeset pravomoćnih

izrečenih mjera oduzimanja imovinske koristi u razdoblju od 1998. do

2003. godine.Author: Elizabeta Ivičević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents