FORENZIČNI POSTUPNI INTERVJU metode i tehnike intervjuiranja djeteta za potrebe kaznenog progona i postupkaReport as inadecuate
FORENZIČNI POSTUPNI INTERVJU metode i tehnike intervjuiranja djeteta za potrebe kaznenog progona i postupka - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Zakon o kaznenom postupku RH NN 62-03 predviđa da se u tijeku

kaznenog postupka ispitivanje djeteta odnosno maloljetne osobe u svojstvu

svjedoka-oštećenika provodi uz pomoć psihologa, pedagoga ili druge

stručne osobe te da se ta izjava snimi uz pomoć audiovizualne opreme,

sve u svrhu zaštite maloljetnog oštećenika od dalje viktimizacije i ponovljenih

ispitivanja koja bi mogla dovesti do kontaminacije dokaznog materijala.

Provođenje tih odredbi još uvijek nije zaživjelo u našoj pravosudnoj

praksi na način koji bi bio zadovoljavajući sa stajališta psihologijske

struke, koji bi osigurao dobivanje nepristrane, vjerodostojne izjave djeteta

koja bi neprikosnoveno predstavljala dokazni materijal, uz istodobnu

zaštitu djeteta od nove viktimizacije, na način koji će u djeteta proizvesti

najmanji stres. U članku se iznose odrednice provođenja postupnog

intervjua koje je razvio John Yuille i koje udovoljavaju navedenim zahtjevima.

Također se raspravlja o metodama i tehnikama samog intervjuiranja

koje se upotrebljavaju kako bi se osigurao nesugestivni pristup

kao preduvjet dobivanja vjerodostojnog iskaza.Author: Jadranka Zorić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents