DIJETE KAO SVJEDOK - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004.Report as inadecuate
DIJETE KAO SVJEDOK - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Nakon što je upozorila na pojam -djeteta- u hrvatskoj pravnoj praksi,

autorica u članku raspravlja o položaju djeteta u sudskom postupku

prema odredbama Zakona o sudovima za mladež i Zakona o kaznenom

postupku, napose kada se dijete mora ispitati kao svjedok. Dijete kao

svjedok treba pomoć i zaštitu u ispitivanju od strane različitih stručnjaka

kao što su psiholozi, psihijatri i pedagozi. Oni moraju pomoći samom

djetetu ali i postupovnom tijelu koje provodi ispitivanje u poštivanju

zakonitosti ispitivanja i procjeni vjerodostojnosti djetetova iskaza.

Autorica naglašava da je ta problematika u praksi važna u kaznenim

predmetima za teška kaznena djela koja odrasle osobe počine na štetu

djece, gdje se od sudaca traži puno snalaženja na novim područjima

kao što je npr. područje predadolescentne i adolescentne ginekologije,

pedijatrije, dječje gastroenterologije, dječje psihologije, psihijatrije,

socijalne pedagogije, logopedije i dr.Author: Lana Petö-Kujundžić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents