Demografske promjene u Koprivničko-križevačkoj županiji od 1857. do 2011. godineReport as inadecuate
Demografske promjene u Koprivničko-križevačkoj županiji od 1857. do 2011. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.11 No.21 June 2012. -

Analizirajući prvenstveno aktualan popis stanovništva 2011. godine iznose se određeni zaključci vezani uz demografsku problematiku Koprivničko-križevačke županije. Komparirajući popise od 1857. godine analiziraju se kvalitativna i kvantitativna obilježja stanovništva kao što su promjene u ukupnom broju i prostornom rasporedu naseljenosti,

prirodna i mehanička kretanja, te struktura stanovništva. Rad problematizira metodološke elemente popisa stanovništva, te daje pregled literature.

demografski razvoj; prirodno kretanje; migracije; urbanizacija; depopulacija; Koprivničko-križevačka županijaAuthor: Petar Feletar - orcid.org-0000-0002-3517-9851 ; Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents