ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJEReport as inadecuate
ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Transition, Vol.14 No.29 September 2012. -

Zemljište je jedan od ključnih ograničavajućih faktora biljne proizvodnje zbog istovremenog delovanja dva procesa i to povećanja potreba za hranom, sa jedne strane i smanjenja površina poljoprivrednog zemljišta sa druge strane. Proizvodni kapacitet zemljišta umanjuju procesi neprestanog smanjenja i oštećenja poljoprivrednih površina.

Shodno tome, u radu su navedeni tipovi zemljišta u Republici Srbiji, bonitetne klase, struktura korišćenja zemljišta, uzroci degradacije, poplavljene površine i površine branjene od poplava, glavni štetni procesi koji se odigravaju u poljoprivrednom zemljištu, glavni zagađivači zemljišta i na kraju osnovne mere za zaštitu kao i strateški ciljevi održivog korišćenja zemljišta.

zemljište; korišćenje; degradacija; zagađenje; ekologija; mere zaštiteAuthor: Nataša Kljajić - ; Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd Slavica Arsić - ; Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents