Spoznajna teorija Pavla Vuk-Pavlovića - Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.13. No.1-2 25-26 December 1987.Report as inadecuate
Spoznajna teorija Pavla Vuk-Pavlovića - Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.13. No.1-2 25-26 December 1987. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.13. No.1-2 25-26 December 1987. -

Pavao Vuk-Pavlović svojom djelatnošću daleko prevazilazi ne samo sve filozofe u Hrvatskoj između dva rata, već, zajedno sa Branislavom Petronijevićem i Francetom Veberom, predstavlja jednog od najznačajnijih mislilaca u Jugoslaviji. Najznačajniji njegov rad je Spoznaja i spoznajna teorija, a ovaj tekst predstavlja razradu osnovnih postavki Vuka-Povlovića iznijetih u tome djelu.Author: Jonče Josifovski -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents