UTJECAJ POPREČNE HRAPAVOSTI NA PROCES HLADNOG VALJANJA S MAZIVIMAReport as inadecuate
UTJECAJ POPREČNE HRAPAVOSTI NA PROCES HLADNOG VALJANJA S MAZIVIMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.51 No.2 July 2012. -

U radu su dana rješenja za proračun visine sloja maziva na ulaznom presjeku zone deformacije u ovisnosti o poprečnoj hrapavosti valjaka i uzdužne trake. Analitička rješenja koja prekrivaju područja svih zahvatnih kutova hladnog valjanja, uzimaju u obzir i utjecaj visine sloja maziva na traci ispred valjaka. Dana su i objašnjenja kako izvršiti proračun visine sloja maziva kada se hrapavost može zanemariti, tj. kada se približava idealno glatkim površinama, i kada se može zanemariti utjecaj visine sloja maziva na traci ispred valjaka. Rješenja koja vrijede za laminarni tok maziva i izotermne uvjete procesa hladnog valjanja s mazivima, koliko se može vidjeti u podacima literature su jedinstvena.

hladno valjanje; dresiranje trake; maziva; Reynoldsova jednadžba; metoda Monte-CarloAuthor: Dušan Ćurčija - ; Hrvatsko metalurško društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 Ilija Mamuzić - ; Hrvatsko metalurško društvo, Za

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents