Zajedničko polje identiteta i razlike: spekulativna i socijalna teorijaReport as inadecuate
Zajedničko polje identiteta i razlike: spekulativna i socijalna teorija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.32 No.1 April 2012. -

Ovaj rad želi u dilemama s kojima se suočavaju suvremene društvene znanosti pri nastojanju artikuliranja koncepcije kolektivnog identiteta prepoznati motive mišljenja identiteta koje je već iskušavala spekulativna filozofska tradicija. Čini se da jednim zaobilaznim i tako reći »empirijskim« putem prve ponavljaju paradokse potonje: udarajući na samu granicu diskurzivnog poimanja identiteta, svjedoče o unutrašnjoj proturječnosti i, istovremeno, neophodnosti njegovog instaliranja. Oba pristupa ustanovljuju neizbježnu »dijalektičku« suigru identiteta i razlike, koji se, čak i u svojim radikalnim samoafirmacijama, međusobno podrazumijevaju, konstituiraju i podržavaju. Upitno, međutim, postaje koliko je takva njihova »apstraktna« strukturalna su-upućenost operativna, kao i je li moguće misliti mimo ili preko nje.

identitet; razlika; društvene znanosti; politika identiteta; filozofija razlikeAuthor: Predrag Krstić - orcid.org-0000-0002-2966-7082 ; Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, S

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents