Književno djelo i publika - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.37 No.2 April 2012.Report as inadecuate
Književno djelo i publika - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.37 No.2 April 2012. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.37 No.2 April 2012. -

U radu se prikazuje utjecaj književnoga djela na publiku s gledišta jezične slike svijeta samoga kazališnog komada na primjeru Krležine drame „U agoniji-. Postavlja se pitanje bi li ova drama u naše vrijeme postigla isti uspjeh kao na budimpeštanskoj premijeri 1965. godine. Na osnovi nekih do sada manje istraživanih jezičnih osobina Krležina teksta s punim se pravom pretpostavlja da ne bi jer današnje generacije gledatelja ne raspolažu jezičnom naobrazbom koja bi omogućila ne samo razumijevanje nego i uživanje u prikazivanju društvenih prilika u prvoj polovici 20. stoljeća.

književno djelo; publika; povijesna obrazovanost; kulturna obrazovanost; jezična obrazovanostAuthor: István Nyomárkay - ; ELTE Szlàv Filológiai Tanszék Budapest

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents