Početnica hrvatskoga jezika – temeljni školski udžbenikReport as inadecuate
Početnica hrvatskoga jezika – temeljni školski udžbenik - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.57 No.1.-2. May 2009. -

U radu se razmatra karakter početnice hrvatskoga jezika kao temeljnoga školskog udžbenika za uvođenje učenika prvog razreda osnovne škole u početno čitanje i pisanje. Naglasak se stavlja na didaktičko - metodičku koncepciju početnice hrvatskoga jezika te se obrazlažu metodička rješenja početne nastave čitanja i pisanja metodički pristup svladavanju početnoga čitanja i pisanja, redoslijed svladavanja slova, postupci obradbe slova, vrsta tiskanih slova i tehnika rukopisnih slova koja su zastupljena u početnicama.

udžbenik; početnica; početna nastava čitanja i pisanja; prvi razred; metodička rješenjaAuthor: Branimir Mendeš - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents