Utjecaj medija na fizičku inaktivnost djeceReport as inadecuate
Utjecaj medija na fizičku inaktivnost djece - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.58 No.4. December 2009. -

Uzorak ovog istraživanja činila su 44 dječaka dobi od 10 do 12 godina. Djeca su intervjuirana a ponuđeni odgovori bili su zatvorenog tipa. Istraživanjem je ispitana učestalost upotrebe medija u radnom tjednu te utjecaj medija na dječju inaktivnost. Rezultati su pokazali da većina djece ima pristup velikom broju medijskih uređaja. Djeca se u svakodnevnom životu značajno više koriste televizijom nego drugim medijima. Prosječno dnevno vrijeme koje ona provode u medijskoj interakciji iznosi 3,86 sati. Djeca preferiraju medijsku zabavu u odnosu na fi zičku aktivnost – 1,84 sata dnevno više provode u medijskoj zabavi nego u slobodnoj igri.

mediji; djeca; TV; fizička inaktivnost; igraAuthor: Nikola Foretić - ; Kineziološki fakultet Split Stjepan Rodek - ; Filozofski fakultet Split Dodi Mihaljević - ; Kineziološki f

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents