Izlaganje na javni uvid podataka katastarske izmjereReport as inadecuate
Izlaganje na javni uvid podataka katastarske izmjere - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Geodetski list, Vol.65 88 No.4 December 2011. -

U radu je opisan postupak izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere. Navedeni su pripremni radovi koje je potrebno obaviti prije izlaganja. Opisan je postupak priopćavanja katastarskih podataka te postupanje po prigovorima i žalbama na katastarske podatke. Nakon priopćavanja obavljaju se završni radovi, kontrole te se izrađuje katastarski operat. Katastarski operat katastra nekretnina stavlja se u primjenu danom otvaranja zemljišne knjige na temelju odluke ravnatelja Državne geodetske uprave. Završetkom izlaganja dobiju se usklađen katastar nekretnina i zemljišna knjiga.

katastarska izmjera; izlaganje na javni uvid; katastarska općina; katastar; zemljišna knjigaAuthor: Nikica Kunić - ; Državna geodetska uprava, Novi Marof, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents