Nova tehnološka dostignuća u konstrukcijama integriranih mjernih stanicaReport as inadecuate
Nova tehnološka dostignuća u konstrukcijama integriranih mjernih stanica - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Geodetski list, Vol.65 88 No.4 December 2011. -

U radu su opisana nova tehnološka dostignuća i rješenja u konstrukcijama integriranih mjernih stanica tvrtke Leica, koje su razvijene u posljednjih desetak godina. Nove konstrukcije u integriranim mjernim stanicama znatno su unaprijedile rad motora za pokretanje alhidade oko vertikalne osi i durbina oko horizontalne osi. Osim toga, omogućile su i znatno povećanje preciznosti i točnosti viziranja, mjerenja kutova te mjerenja duljina. Iznad linearnog CCD-senzora i izvora svjetlosti umjesto ravnih zrcala postavljena su parabolična zrcala. To omogućava da kroz limb s kodiranom podjelom prolazi koncentrirana količina svjetlosti koja dolazi na linearni CCD-senzor, što omogućava očitanje limba i do 5000 puta u sekundi. U novim automatiziranim mjernim stanicama za motorizaciju je primijenjen direktni pogon koji je baziran na obrnutom piezoelektričnom efektu. Za elektrooptičko mjerenje duljina razvijen je PinPoint EDM-system. Za mjerenje velikih duljina do 1000 m bez prizama ili refleksnih folija razvijena je tehnologija System Analyzer. Primjena -anamorphic- sustava prizmi za bolje formiranje signala laserskog snopa omogućuje točnije mjerenje duljina.

integrirana mjerna stanica; motori za pokretanje alhidade i durbina; obrnuti piezoelektrični efekt; direktni pogon; PinPoint EDM-systemAuthor: Nikola Solarić - ; Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Miljenko Solarić - ; Geodetski fakultet Sveuči

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents