Model tijeka katastarske izmjere - Geodetski list, Vol.65 88 No.4 December 2011.Report as inadecuate
Model tijeka katastarske izmjere - Geodetski list, Vol.65 88 No.4 December 2011. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Geodetski list, Vol.65 88 No.4 December 2011. -

U radu je dan pregled procesa i poslova koji se obavljaju tijekom katastarske izmjere. Katastarskom se izmjerom prikupljaju podaci o nekretninama i interesima na njima u okviru nekog područja, najčešće katastarske općine. Polazna su osnova postojeći podaci katastarskog operata i zemljišne knjige. U katastarskoj izmjeri treba obaviti niz poslova kojima se prikuplja velika količina novih podataka pa je potrebno te poslove dobro organizirati jasnim procesima. Danas nam stoje na raspolaganju informatički alati, hardver i softver kojima se to može podržati. Za modeliranje samog procesa korišten je opći jezik za modeliranje – Unified Modeling Language UML.

katastar; katastarska izmjera; objektno modeliranje; UMLAuthor: Mario Mađer - orcid.org-0000-0003-4545-1457 ; Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Miodrag Roić - orcid

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents