PRINOS POZNAVANJU KRONOLOGIJE RANOSREDNJOVJEKOVNOGA GROBLJA GOMJENICA KRAJ PRIJEDORAReport as inadecuate
PRINOS POZNAVANJU KRONOLOGIJE RANOSREDNJOVJEKOVNOGA GROBLJA GOMJENICA KRAJ PRIJEDORA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.34 December 2007. -

Podrobnom analizom arheološkog inventara ranosrednjovjekovnoga groblja Gomjenice nedaleko od Prijedora u Republici Bosni i Hercegovini autor nastoji prepoznati relativnu kronologiju nalazišta. Daljnja autorova nastojanja usmjerena su prema pokušaju vrednovanja nakitne skupine osebujnih jednojagodnih i trojagodnih naušnica unutar inventara groblja u Gomjenici, odnosno prepoznavanju mogućih ishodišta umjetničkoobrtne djelatnosti tijekom 10. i ll. stoljeća. Inventar groblja pruža uvid u preklapanja južnopanonskoga bjelobrdskog i kulturnog kruga starohrvatske države.

rani srednji vijek; Hrvatska; Bosna i Hercegovina; bjelobrdska kultura; groblje; grobni nalazi; nakitne tvorevine; umjetnički obrt; relativna kronologija; apsolutna kronologijaAuthor: Željko Tomičić - orcid.org-0000-0002-6780-1887 ; Institut za arheologiju, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents