RANOSREDNJOVJEKOVNI PREDMETI OD KOSTI I ROGA U ARHEOLOŠKOME MUZEJU U ZAGREBUReport as inadecuate
RANOSREDNJOVJEKOVNI PREDMETI OD KOSTI I ROGA U ARHEOLOŠKOME MUZEJU U ZAGREBU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.34 December 2007. -

Autor obrađuje, analizira ili reinterpretira objavljene i neobjavljene predmete od kosti i roga prikupljene u ranosrednjovjekovnoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu 12 predmeta. Svi predmeti grobni su nalazi, pripadaju predmetima dnevne upotrebe te oružju i bojnoj opremi, a nastali su i korišteni u razdoblju neposredno prije sredine Vl. stoljeća do ranijeg Xl. stoljeća.

Bijelo Brdo-Bajer; Brodski Drenovac-Plana; Zagreb-Kruge; Vukovar-Lijeva Bara; rani srednji vijek; bjelobrdska kultura; grobni nalazi; predmeti od kosti i roga; propletač; šilo; potiskivač šila; pritezačlrazlabljivač; iglenik; frula; refleksni luk; oplata tobolcaAuthor: Željko Demo - orcid.org-0000-0002-7433-7429 ; Arheološki muzej u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents