STAROHRVATSKO GROBLJE NA POLOŽAJU SVEĆURJE U KAŠTEL STAROMReport as inadecuate
STAROHRVATSKO GROBLJE NA POLOŽAJU SVEĆURJE U KAŠTEL STAROM - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.34 December 2007. -

U članku je obradeno starohrvatsko groblje na položaju Svećurje u Kaštel Starom, na prostoru srednjovjekovnoga sela Radun. Na osnovi analize nakita u grobovima te utvrdenih elemenata pogrebnih obreda poganskoga karaktera, groblje je datirano na sam početak 9. st. i komparirano s istodobnim grobljima u neposrednoj okolici.

Svećurje; Radun; starohrvatski; poganski horizont; kristijanizirani horizontAuthor: Tonči Burić - ; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents