ČETIRI PRIMJERKA KAROLINŠKOG NOVCA U NUMIZMATIČKOJ ZBIRCI ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBUReport as inadecuate
ČETIRI PRIMJERKA KAROLINŠKOG NOVCA U NUMIZMATIČKOJ ZBIRCI ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.34 December 2007. -

Autor obrađuje četiri rijetka karolinška novca iz numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu. Među njima dva su srebrnici Karla III. Priprostog Le simple; 898.-923.+929., jedan je Ludovika I. Pobožnog 814.840. i jedan Ludovika Il. 855.-875

Uz njihov detaljan opis autor donosi podatke vezane za proučavanje karolinškog novca uopće, a dotiče se, kako optjecaja francuskog novca u Hrvatskoj, tako i patvorina iz 18. stoljeća u Arheološkome muzeju u Zagrebu, koje se mogu vezati za neke karolinške vladare.

Karolinzi; numizmatika; Karlo III. Priprosti; Ludovik I. Pobožni; Ludovik IIAuthor: Ivan Mirnik - ; Arheološki muzej u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents