PRILOG ISTRAŽIVANJU PORIJEKLA PREDROMANIČKE PLASTIKE NA OTOCIMA CRESU I RABUReport as inadecuate
PRILOG ISTRAŽIVANJU PORIJEKLA PREDROMANIČKE PLASTIKE NA OTOCIMA CRESU I RABU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.34 December 2007. -

U članku se analiziraju ulomci pluteja iz osorske katedrale sv. Marije na Groblju i jedan cjelovitije sačuvani plutej iz kompleksajranjevačkog samostana sv. Eufemije u Kamporu na otoku Rabu. Pluteji imaju istovjetnu ornamentalnu kompoziciju, u kojoj se ističe motiv tzv. kaseta od ljiljana. Dok su creski ulomci sigurno pripadali jednoj ranosrednjovjekovnoj oltarnoj pregradi unutar crkve sv. Marije na Groblju, za kamporski plutej teže je odrediti njegovo izvorno mjesto. U radu se određuje radioničko porijeklo plutejii, uz opširniju analizu osorskoga ranosrednjovjekovnog namještaja koji se povezuje s namještajem iz novigradske katedrale, datiranim u kraj 8. i početak 9. stoljeća. U tom kontekstu posebno je istaknuta mogućnost praćenja geneze motiva tzv. kaseta od ljiljana na namještaju iz Novigrada, što, uz veći broj drugih paralela u izboru i obradi motiva u Novigradu i Osoru, upućuje na isto radioničko porijeklo analiziranih predromaničkih spomenika iz crkve sv. Marije u Osoru i iz novigradske katedrale. Kamporski plutej istovjetan osorskim ulomcima, zbog postojanja jedne analogije na zadarskome području, mogao bi se vezati uz zadarske klesarske radionice, čija su djela u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku bila prisutna na otoku Rabu.

predromanički pluteji; crkva sv. Marije na Groblju u Osoru; Kampor na Rabu; Novigrad; motiv tzv. kaseta od ljiljanaAuthor: Mirja Jarak - ; Odsjek za arheologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents